necova

News

Η Necova P.C δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας και ξεκίνησε τη λειτουργία της στο πλαίσιο του προγράμματος egg – enterŸgrowŸgo. Το Πρόγραμμα egg – enterŸgrowŸgo είναι μία πρωτοβουλία ΕΚΕ της Eurobank και του Corallia για την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα επιτάχυνσης της επιχειρηματικής δράσης το οποίο απευθύνεται σε νεανικές ομάδες με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. Περισσότερα στο www.theegg.gr

Πιάνοντας τον στόχο «20-20-20» της Ε.Ε

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα. Με τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους σε διαρκή συρρίκνωση και τις επιπτώσεις από την αλόγιστη εκμετάλλευση πηγών ενέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον να γίνονται ολοένα και περισσότερο ορατές, αυξάνεται η πίεση για την υιοθέτηση πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, τόσο σε οικιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μεγαλύτερων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. έχει θέσει στο κέντρο της ενεργειακής της πολιτικής την υλοποίηση του πακέτου «20-20-20», θέτοντας τρεις βασικούς στόχους με ορίζοντα το 2020:  Τη μείωση των εκλυόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% σε σχέση με το 1990  Την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές του 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται  Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της Ε.Ε. κατά 20% Με τα κτίρια να αποτελούν βασικό παράγοντα κατανάλωσης ενέργειας και έκλυσης ποικίλων ρύπων, η προώθηση της ενεργειακής τους αυτονομίας με τρόπο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον είναι ουσιαστικής σημασίας. Σε συμφωνία με την τάση αυτή, η Ευρωπαϊκή οδηγία 31/2010 που αποτελεί πλέον μέρος της εθνικής μας νομοθεσίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κτίρια που θα κατασκευάζονται μετά το 2020 θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, να είναι δηλαδή ενεργειακά αυτόνομα παράγοντας τα ίδια την ενέργεια που θα καταναλώνουν Στόχος της Necova P.C. είναι να δημιουργήσει και να κατασκευάσει μια σειρά από προϊόντα που θα εκμεταλλεύονται κάθε πηγή χαμένης ενέργειας και παράλληλα θα αξιοποιείται η εγχώρια βιομηχανία. Κίνητρο της αποτελεί η ισότιμη προώθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος με στόχο την επιχειρηματική εξωστρέφεια. Η Necova P.C. αναπτύσσει το hp-necovery, ένα προϊόν «Βελτιστοποίησης της Απόδοσης ενός ήδη Εγκατεστημένου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Πάρκου». Ένα καινοτομικό προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους έχουν εγκαταστήσει στις οροφές των σπιτιών τους φωτοβολταικό πάρκο και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του πακέτου «20-20-20» της Ε.Ε. Το νέο προϊόν εφαρμόζεται στα υπάρχοντα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα αυξάνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομεί ενέργεια για παραγωγή ζεστού νερού, για χρήση ή θέρμανση. Συνεπώς, το hp-necovery συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών παράγοντας περισσότερη ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια και μειώνει το ενεργειακό τους αποτύπωμα εξοικονομώντας την ενέργεια που θα καταναλωνόταν επιπλέον για τη θέρμανσή τους και την εξασφάλιση ζεστού νερού. Εκτιμάτε μέση ετήσια μείωση εκλυόμενων ρύπων κατά 174 kg CO2., το οποίο αντιστοιχεί σε δενδροφύτευση 26 δέντρων περίπου, αύξηση της παραγωγής περισσότερο από 7% ετησίως και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 24% για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από την εφαρμογή του προϊόντος hp-necovery σε ένα οικιακό Φ/Β πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 KWp για μία τετραμελή οικογένεια. Η ιδέα έχει ήδη κατατεθεί για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται και η δημιουργία του πρώτου πρωτοτύπου. Όραμα της Necova P.C. είναι η παραγωγή ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς και η στήριξη των νοικοκυριών που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά συστήματα επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων

Δημοσίευμα στην “εφημερίδα των Συντακτών”

Παραθέτω ένα πολύ ωραίο άρθρο απο την "Εφημερίδα των Συντακτών" για την προσπάθεια όλων των ομάδω του EGG. Ευχαριστούμε την δημοσιογράφο Ιωάννα Σωτήρχου για την συμβολή της στο έργο μας.

Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά

Στα 13.994 kWh ανά έτος ανέρχεται κατά μέσο όρο η ενέργεια που καταναλώνει κάθε νοικοκυριό της χώρας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, ενώ το 81% αυτής της ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση και μαγείρεμα. Κάθε νοικοκυριό καταναλώνει, συνολικά για την κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του, πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρισμό σε ποσοστό 44,1% και 26,8 % αντίστοιχα. Αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα (Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά), που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμβρίου 2012. Από την ίδια έρευνα, η οποία διεξήχθη σε μόνιμες κατοικίες (χρησιμοποιούνται τουλάχιστον έξι μήνες τον χρόνο), προκύπτει και τα εξής άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία: 43,7% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί στις δεκαετίες '60 και '70 (18,6% από το 2000 και μετά) 73,2% είναι ιδιόκτητες το μέσον εμβαδόν ανέρχεται σε 84,8 m2 οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη) έχει το 12,4% Κυρίαρχη η χρήση πετρελαίου Αναλυτικότερα, όσον αφορά στη θερμική ενέργεια (καύση καυσίμου, π.χ. υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, κ.λπ., και ηλιακή ενέργεια), σε ποσοστό 85,9% ενέργεια αυτή καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κατοικιών. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται περισσότερο (θέρμανση χώρων, μαγείρεμα και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης) είναι το πετρέλαιο (60,3%) και ακολουθούν τα καυσόξυλα (23,8%). Η χρήση του φυσικού αερίου παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (7,4%). Σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, κατά μέσο όρο, το 38,4% της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από ένα νοικοκυριό είναι για το μαγείρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων και, μόλις, το 6,6% για τον φωτισμό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας. Τα νοικοκυριά των αστικών περιοχών παρουσιάζουν αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και, σε ένα βαθμό και, πετρελαίου θέρμανσης, συγκρινόμενα με αυτά των αγροτικών περιοχών. Η χρήση καυσόξυλων είναι σημαντικά υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές. Οι κατοικίες που ερευνήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ήταν μόνιμες κατοικίες (99,9%), δηλαδή κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται τουλάχιστον έξι μήνες τον χρόνο (προκειμένου να διαθέτει το νοικοκυριό στοιχεία- κυρίως λογαριασμούς- για τουλάχιστον 3 χειμερινούς και 3 θερινούς μήνες. Ο χάρτης της κατοικίας στην Ελλάδα Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, το 43,7% των κτιρίων έχει κατασκευαστεί / αποπερατωθεί τις δεκαετίες '60 και '70, ενώ μόλις το 18,6% από το 2000 και μετά. Το 42% των κατοικιών βρίσκονται στο ισόγειο των κτιρίων, ενώ το 53,4% σε όροφο (έναν ή και περισσότερους- μεζονέτες). Το 73,2% των κατοικιών είναι ιδιόκτητες, εκ των οποίων το 60,8% χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις και το 12,4% με οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη). Το μέσο εμβαδόν των κατοικιών ανέρχεται σε 84,8 m2, με το 23,6% των νοικοκυριών να διαμένουν σε κτίρια με εμβαδόν έως και 60 m2, το 41,7% σε κτίρια με εμβαδόν μεταξύ 61- 90 m2 και το 34,7% σε κτίρια με εμβαδόν μεγαλύτερο από 90 m2. Αναφορικά με τη μόνωση και τη θερμομόνωση, πέντε στις δέκα κατοικίες διαθέτουν θερμομόνωση, ενώ ένας στους δέκα κατοίκους δεν γνωρίζει εάν υπάρχει μόνωση στην κατοικία που διαμένει. Το 98,9% των κατοικιών διαθέτουν κάποιο σύστημα / εξοπλισμό θέρμανσης. Το 50,8% των νοικοκυριών χρησιμοποίησε κεντρικό σύστημα θέρμανσης ως κύριο σύστημα θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο Οκτωβρίου 2010- Απριλίου 2011 ή/ και Οκτωβρίου 2011- Απριλίου 2012, το 48,6% κάποιο ανεξάρτητο (αυτόνομο) σύστημα θέρμανσης και το 0,6% τηλεθέρμανση. Το 65,3% των νοικοκυριών ανέφερε ότι διαθέτει διακόπτη αυτονομίας για τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, ενώ το 34,68% όχι. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για το κύριο σύστημα θέρμανσης της κατοικίας είναι: 63,8% πετρέλαιο θέρμανσης 12,4% ηλεκτρισμός 12% βιομάζα (καυσόξυλα, πελλέτες, μπριγκέτες, γεωργικά και δασικά υπολείμματα) 8,7% φυσικό αέριο Τρία στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν εκτός του κύριου συστήματος θέρμανσης και κάποιο συμπληρωματικό σύστημα, το οποίο είναι, κυρίως, το τζάκι (32,3% των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης), ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού (28,2%) και φορητές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ηλεκτρική σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ (26,5%). Για την παροχή ζεστού νερού χρήσης, το 98,6% των νοικοκυριών διαθέτουν σύστημα / εξοπλισμό για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, το 74,5% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το 37, 6% ηλιακό θερμοσίφωνα και το 25,2% σύστημα συνδεδεμένο με την κεντρική θέρμανση (boiler). Για την ψύξη, έξι στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για να ψύχουν την κατοικία τους (ολόκληρη ή τμήμα αυτής) κατά τους ζεστούς μήνες του έτους. Το σύστημα αυτό σε ποσοστό 99,7% αφορά ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού (split units), ενώ κεντρικά συστήματα ψύξης καταγράφονται μόλις για το 0,3 % των νοικοκυριών. Το 66,1% των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα για να ψύχουν την κατοικία τους, κάνει χρήση ανεξάρτητων μονάδων κλιματισμού 2- 4 μήνες το χρόνο, ενώ το 30,9% λιγότερο από 2 μήνες. Αναφορικά με την ημερήσια λειτουργία των συστημάτων ψύξης, τα μισά περίπου νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3-5 ώρες, κατά τους θερινούς μήνες (Μάιο έως Σεπτέμβριο). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη ρύθμιση των θερμοστατών των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με τους κανόνες ενεργειακά αποδοτικότερης συμπεριφοράς (ρύθμιση στους 18 - 20 C και στους 26 - 28 C, αντίστοιχα), δείχνει μείωση της μέσης κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για θέρμανση πάνω από 13%, και της μέσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη πάνω από 15%. Ο φυσικός δροσισμός της κατοικίας με το άνοιγμα παραθύρων, φεγγιτών, ανοιγμάτων οροφής, κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι, έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση, κατά μέσο όρο, 21% λιγότερης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πλήρη πλύση στα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων (δηλαδή, με τα πλυντήρια γεμάτα στο μέγιστο δυνατό σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους) παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 17%. Τέλος, αναφορικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών ως προς τη διατήρηση των ηλεκτρικών συσκευών σε κατάσταση αναμονής, όταν αυτές δεν χρησιμοποιούνται, περίπου 8 στα 10 αφήνουν την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής (53,3% πάντα και 25,1% όταν είναι στην κατοικία τους) και μόνον 2 στα 10 κλείνουν την τηλεόραση όταν δεν την χρησιμοποιούν. Οι εργένηδες καταναλώνουν περισσότερο Παράλληλα, η συσχέτιση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των μελών των νοικοκυριών με την ενεργειακή τους κατανάλωση δείχνει ότι: Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανά άτομο σε μονομελή νοικοκυριά είναι κατά μέσο όρο 66% υψηλότερη από αυτήν σε νοικοκυριά με περισσότερα μέλη. Αντίστοιχα, η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτομο είναι κατά μέσο όρο 69% υψηλότερη στην περίπτωση των μονομελών νοικοκυριών. Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον ένα μέλος άνω των 65 ετών είναι υψηλότερη κατά 8% σε σχέση με νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ούτε ένα μέλος άνω των 65 ετών. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με ένα μέλος άνω των 65 ετών εμφανίζουν χαμηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17% σε σχέση με τα νοικοκυριά χωρίς μέλη ηλικίας άνω των 65 ετών. Νοικοκυριά με μέλη που εργάζονται, εμφανίζουν υψηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 32% και θερμικής ενέργειας κατά 15% σε σχέση με νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν κανένα μέλος που εργάζεται. Νοικοκυριά με άνεργα μέλη, εμφανίζουν υψηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16% και χαμηλότερη μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας κατά 10% σε σχέση με νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν κανένα άνεργο μέλος. Στις ενοικιασμένες κατοικίες, η κατανάλωση θερμικής ενέργειας ήταν χαμηλότερη κατά 52% συγκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 47% συγκριτικά με τις παραχωρημένες δωρεάν. Επιπλέον, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ενοικιασμένες κατοικίες ήταν χαμηλότερη κατά 11% συγκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 1% συγκριτικά με τις παραχωρημένες δωρεάν. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα, που διεξήχθη για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμβρίου 2012, συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρμανση- ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός κ.α.) στον οικιακό τομέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιμοποιούμενων καυσίμων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθμό των συσκευών και συστημάτων που χρησιμοποιούν, ενώ εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τομέα. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών. Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδομένα είναι οι χειμερινοί (Οκτώβριος 2011- Απρίλιος 2012) και θερινοί μήνες (Μάιος 2012- Σεπτέμβριος 2012) καθώς και οι χειμερινοί και θερινοί- πριν τη διενέργεια της έρευνας- μήνες (Οκτώβριος 2010- Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011- Σεπτέμβριος 2011), αντίστοιχα. Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνδρομή, ως τεχνικού εμπειρογνώμονα, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Incubo Ventures

H Necova P.C. είναι τελικά η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ιδέα της κατηγορίας της Ενέργειας! #fscope13
 
Ενέργεια – Necova
Η Necova στοχεύει στο να δημιουργήσει μια σειρά από προϊόντα που θα εκμεταλλεύονται κάθε πηγή χαμένης ενέργειας.

future-scope-2013-02[1] νικήτριες ομάδες βραβεύτηκαν με χρηματικά έπαθλα αξίας 20.000 ευρώ συνολικά.

Οι εταιρείες που χορήγησαν και παρέδωσαν τα βραβεία στους νικητές είναι οι: Hellenic-Seaplanes, Globitel, Future Cooperation και ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος.
 
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν και αρκετές εταιρείες, όπως οι Dolphin Capital, AXIOM CAPITAL, Abros Investments, Noisis, SIEMENS, SunEdison, SKY SOLAR, ITMC, Drops Laundry Services & Piraeus Taneo Capital Fund.

Στην έκθεση "Σταδιοδρομία 2014" που διοργάνωσε η skywalker, ο εκπρόσωπος της NECOVA PC, Βασίλης Σούλιος, μίλησε για την επιχειρηματικότητα ως απάντηση στην ανεργία.

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113273519